|ECO landsgrafik.dk

Andel uddannelsessøgende i alt i pct. af 16 - 30 årig, 2007

Under 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 Over 44