|ECO landsgrafik.dk

Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i alt, i pct. af antal 18+ årige, 2007

Under 42 42 - 46 46 - 50 50 - 54 54 - 58 Over 58