|ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2009

Under 43.500 43.500 - 45.000 45.000 - 46.500 46.500 - 48.000 48.000 - 49.500 Over 49.500