|ECO landsgrafik.dk

Budgetoverskridelser, skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb. 2008

Under -400 -400 - 200 200 - 800 800 - 1400 1400 - 2000 Over 2000