|ECO landsgrafik.dk

Dækningsgrad 2008, dagplejeandel 0-2 årige i alt

Under 25 25 - 40 40 - 55 55 - 70 70 - 85 Over 85