|ECO landsgrafik.dk

Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager, 2008

Under 3 3,3 - 3,3 3,3 - 3,6 3,6 - 3,9 3,9 - 4,2 Over 4,2