|ECO landsgrafik.dk

Andel afsluttede dagpengesager på over 1 år i pct. af samtlige dagpengesager - 2008

Under 2,0 2,0 - 2,4 2,4 - 2,8 2,8 - 3,2 3,2 - 3,6 Over 3,6