|ECO landsgrafik.dk

Tilbud til voksne med særlige behov, i alt kr. pr. 18+ årig, regnskab 2008

Under 2700 2700 -3200 3200 - 3700 3700 - 4200 4200 - 4700 Over 4700