|ECO landsgrafik.dk

Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt, kr. pr. 18+ årig, budget 2009

Under 200 200 - 250 250 - 300 300 - 350 350 - 400 Over 400