|ECO landsgrafik.dk

Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, regnskab 2008

Under 150 150 - 210 210 - 270 270 - 330 330 - 390 Over 390