|ECO landsgrafik.dk

Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt, kr. pr. 17-66 årig, budget 2009

Under 1300 1300 - 1600 1600 - 1900 1900 - 2200 2200 - 2500 Over 2500