|ECO landsgrafik.dk

Administration i alt, kr. pr. indbygger, ekskl. lønpuljer, budget 2009

Under 4200 4200 - 4600 4600 - 5000 5000 - 5400 5400 - 5800 Over 5800