|ECO landsgrafik.dk

Kommunal medfinansiering ved sygehusindlæggelse 2008, i alt pr. indbygger

Under 720 720 - 770 770 - 820 820 - 870 870 - 920 Over 920