|ECO landsgrafik.dk

Udgiftsbehov i alt pr. indbygger (indeks), 2010

Under 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 Over 108