|ECO landsgrafik.dk

Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i alt (fraværsdagsværk - kommunalt ansatte) 2009

9 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 17