|ECO landsgrafik.dk

Andel indvandrere og efterkommere i alt fra ikke-vestlige lande i pct. af befolkningen, 2010

Under 2,0 2,0 - 3,5 3,5 - 5,0 5,0 - 6,5 6,5 - 8,0 Over 8,0