|ECO landsgrafik.dk

Andel af befolkningen med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, 2009

Under 24 24 - 28 28 - 32 32 - 36 36 - 40 Over 40