|ECO landsgrafik.dk

Andel uddannelsessøgende i alt i pct. af 16 - 30 årig, 2008

Under 31 31 - 33 33 - 35 35 - 37 37 - 39 Over 39