|ECO landsgrafik.dk

Likvide aktiver, kr. pr. indbygger, ultimo 2009

Under -1000 -1000 - 0 0 - 1000 1000 - 2000 2000 - 3000 Over 3000