|ECO landsgrafik.dk

Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indbygger, budget 2010

Under 47.000 47.000 - 49.000 49.000 - 51.000 51.000 - 53.000 53.000 - 55.000 Over 55.000