|ECO landsgrafik.dk

Budgetterede pladser i alt ekskl. klubber og andre socialpæd. tilbud pr. 100 0-10 årige, 2010

Under 70 70 - 77 77 - 84 84 - 91 91 - 98 Over 98