|ECO landsgrafik.dk

Dækningsgrad 0-5 årige i alt, 2009

Under 80 80 - 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 Over 84