|ECO landsgrafik.dk

Antal børn pr. fuldtidsansat i aldersintegrerede institutioner (indskrevne vægtet som 3 - 5 årig) oktober 2009

Under 6 6,0 - 6,7 6,7 - 7,4 7,4 - 8,1 8,1 - 8,8 Over 8,8