|ECO landsgrafik.dk

Andel pædagoguddannede inkl. ledere i pct. af det samlede pædagogiske personale, 2009

Under 55 55 - 59 59 - 63 63 - 67 67 - 71 Over 71