|ECO landsgrafik.dk

Overgang til uddannelse i alt 2009, pct. (status 3 måneder efter afgang fra 9. eller 10. klasse)

Under 78 78 - 80 80 - 82 82 - 84 84 - 86 Over 86