|ECO landsgrafik.dk

Personer der har valgt privat leverandør. i pct. af personer der modtager hjemmehjælp i alt, 2009

Under 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 Over 50