|ECO landsgrafik.dk

Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem (i promille af 0-22 årige) 2009

Under 6 6 - 7,5 7,5 - 9 9 - 10,5 10,5 - 12 Over 12