|ECO landsgrafik.dk

Tilbud til udlændinge, bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig, regnskab 2009

Under 200 200 - 240 240 - 280 280 - 320 320 - 360 Over 360