|ECO landsgrafik.dk

Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt, kr. pr. 17-66 årig, regnskab 2009

Under 1400 1400 - 1700 1700 - 2000 2000 - 2300 2300 - 2600 Over 2600