|ECO landsgrafik.dk

Administration i alt, kr. pr. indbygger, ekskl. lønpuljer, budget 2010

Under 4500 4500 - 4900 4900 - 5300 5300 - 5700 5700 - 6100 Over 6100