|ECO landsgrafik.dk

Nettodriftsudgifter til administration i procent af samlede nettodriftsudgifter, budget 2010

Under 9 9 - 9,5 9,5 - 10 10 - 10,5 10,5 - 11 Over 11