|ECO landsgrafik.dk

Personaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm. ansatte i pct. af adm. ansatte i alt) 2009

Under 40 40 - 43 43 - 46 46 - 49 49 - 52 Over 52