|ECO landsgrafik.dk

Antal 0-16 Śrige pr. heltidsansat i alt i sundhedsplejen 2009

Mindre end 550 550 - 600 600 - 650 650 - 700 700 - 750 Over 750