|ECO landsgrafik.dk

Kommunal medfinansiering ved sygehusindlæggelse 2009, i alt pr. indbygger

Under 740 740 - 780 780 - 820 820 - 860 860 - 900 Over 900